ДСТУ ІЕС 60050-845:2012
ДСТУ ІЕС 60050-845:2012

МІЖНАРОДНИЙ СЛОВНИК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Частина 845. Світлотехніка
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛОВАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Часть 845. Светотехника
ІЕС 60050-845:1987
INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL VOCABULARY
Chapter 845. Lighting

Загрузити ДСТУ ІЕС 60050-845:2012


Розділ 845-01 — ВИМІРЮВАННЯ, ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ

А. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
845-01-01 (електромагнітне) [випромінювання], [випромінення]
1. [Виникання чи розповсюджування] [Виникнення чи розповсюдження] електромагнітних хвиль (фотонів).
2. Електромагнітні хвилі (фотони)
en (electromagnetic) radiation
fr rayonnement (electromagnetique); radiation (electromagnetique)
de Strahlung (elektromagnetische)
ru (электромагнитное) излучение
845-01-02 оптичне випромінення
Електромагнітне випромінення з довжинами хвиль, які лежать у границях між областю переходу до рент­генівських променів (= 1 нм) і областю переходу до радіохвиль (^ 1 мм).
en optical radiation
fr rayonnement optique
de optische Strahlung
ru оптическое излучение
845-01-03 видиме випромінення
Оптичне випромінення, яке може безпосередньо спричинити зорове відчування.
Примітка. Не існує точних границь спектрального діапазону видимого випромінення, тому що вони залежать від потужності випро­мінення, яке досягає ретини (сітківки ока), і від чутливості спостерігача. Нижня границя зазвичай береться між 360 нм і 400 нм, а верхня границя — між 760 нм і 830 нм.
en visible radiation
fr rayonnement visible
de sichtbare Strahlung
ru видимое излучение
845-01-04 інфрачервоне випромінення
Оптичне випромінення, у якого довжини хвиль більші за довжини хвиль видимого випромінення.
Примітка. Для інфрачервоного випромінення діапазон між 780 нм і 1 мм зазвичай ділиться на піддіапазони:
ІЧ-А        780 нм................. 1400 нм
ІЧ-В        1,4 мкм ............... З мкм
ІЧ-С       3 мкм................... 1 мм
еп infrared radiation
fr rayonnement infrarouge
de infrarote Strahlung
ru инфракрасное излучение
845-01-05 ультрафіолетове випромінення
Опричне випромінення, у якого довжини хвиль менші за довжини хвиль видимого випромінення.
Примітка. Для ультрафіолетового випромінення діапазон між 100 нм і 400 нм зазвичай розподіляють на піддіапазони:
УФ-А        315 нм................. 400 нм
УФ-В        280 нм................. 315 нм
УФ-С       100 нм................. 280 нм
en ultraviolet radiation
fr rayonnement ultraviolet
de ultraviolette Strahlung
ru ультрафиолетовое излучение
845-01-06 світло
1. Сприймане світло (див. 845-02-17)
2. Видиме випромінення (див. 845-01-03).
Примітка 1. Слово «світло» у другому значенні іноді використовують щодо оптичного випромінення поза границями видимого діа­пазону, але таке вживання не рекомендовано.
Примітка 2. Англійський термін «light» і німецький «Licht» використовують також у візуальній сигналізації для певних світлових при­ладів і для світлових сигналів.
еп light fr lumiere de Licht ru свет
845-01-07 монохроматичне випромінення
Випромінення, яке характеризується однією частотою. На практиці — випромінення дуже малого діа­пазону частот, яке може бути описано встановленням однієї частоти.
Примітка. Для опису монохроматичного випромінення використовують також довжину хвилі, виміряну в повітрі чи у вакуумі, en monochromatic radiation
f r radiation monochromatique; rayonnement monochromatique de monochromatische Strahlung ru монохроматическое излучение
845-01-08 спектр (випромінення)
Показ або позначення монохроматичних складників розглядуваного випромінення.
Примітка 1. Існують лінійчаті спектри, безперервні спектри і спектри, у яких є обидва ці різновиди.
Примітка 2. Даний термін використовують також для визначення спектральної ефективності випромінення (спектр збудження, спектр дії)
en spectrum (of a radiation)
fr spectre (d’un rayonnement)
de Spektrum (einer Strahlung) ru спектр (излучения)
 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (08.06.2022)
Переглядів: 250 | Теги: DSTU ІЕС 60050-845:2012, ДСТУ ІЕС, Download, ДСТУ ІЕС 60050-845-2012, 60050-845:2012, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar