ДСТУ ІЕС 60073:2005
ДСТУ ІЕС 60073:2005

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ ЩОДО ІНТЕРФЕЙСУ «ЛЮДИНА-МАШИНА», МАРКУВАННЯ ТА ПОЗНАЧАННЯ

Принципи кодування індикаторів та органів керування
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНТЕРФЕЙСА «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА», МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЕ
Принципы кодирования индикаторов и органов управления

ІЕС 60073:2002
BASIC AND SAFETY PRINCIPLES FOR MAN-MACHINE INTERFACE, MARKING AND IDENTIFICATION
Coding principles for indicators and actuators

Загрузити ДСТУ ІЕС 60073:2005


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт встановлює загальні правила щодо надання особливих значень певним візуальним, звуковим і тактильним сигналам для:
— підвищення безпеки людей, майна та/або довкілля за допомогою безпечного спостереження й керування обладнанням або процесом;
— сприяння належному спостереженню, керуванню й технічному обслуговуванню обладнання або процесу;
— сприяння швидкому розпізнаванню стану керування або положення органу керування.
Цей стандарт призначено для загального користування:
— починаючи від простих випадків, таких, як окремі індикатори, натискні кнопки, механічні індикатори, світловипромінювальні діоди (СВД) або відеоекрани та закінчуючи потужними станціями керування, які можуть містити багато різноманітних приладів для керування обладнанням або процесами.
Примітка. Загальні правила кодування для показу на екрані треба застосовувати без змін;
— якщо йдеться про безпеку людей, майна та/або довкілля, а також, коли вищезазначені коди використовують для сприяння належному спостереженню й керуванню обладнанням;
— якщо технічним комітетом згідно з його тематикою має бути наданий особливий вид кодування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижчезазначені нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, є обов’язковими під час його застосовування. Для датованих посилок використовують тільки вказане видання. Для документів без дати використовують останнє видання (охоплюючи всі зміни).
ІЕС 60027 (all parts) Letter symbols to be used in electrical technology
IEC 60050(441) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses
IEC 60050(721) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 721: Telegraphy, facsimile and data communication
IEC 60050(845) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Lighting
IEC 60417 (all parts) Graphical symbols for use on equipment
IEC 60447, Man-machine interface (MMI) — Actuating principles
IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams
IEC 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals
IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications
ISO 3864 Safety colours and safety signs
ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis
ISO 8201 Acoustics — Audible emergency evacuation signal
ISO 11429 Ergonomics — System of auditory and visual danger and information signals
ISO/ІЕС Guide 51 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards
CIE (International Commission on Illumination): Publication No. 2-2 (TC 1.6) Colours of light signals.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60027 (усі частини) Літерні символи, що використовують в електротехніці
ІЕС 60050 (441) Міжнародний електротехнічний словник. Глава 441. Комутаційна та контрольна апаратура і плавкі запобіжники
ІЕС 60050 (721) Міжнародний електротехнічний словник. Глава 721. Телеграф, факсиміле та обмін даними
ІЕС 60050 (845) Міжнародний електротехнічний словник. Освітлення
ІЕС 60417 (усі частини) Графічні символи, що використовують на обладнанні
ІЕС 60447 Інтерфейс «людина-машина» (ІЛМ). Правила приведення в дію
ІЕС 60617 (усі частини) Графічні символи для креслеників
ІЕС 61310-1 Безпечність машин. Позначення, марковання та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів. Настанова
ІЕС Guide 104 Готування і використання основних і групових публікацій з безпеки
ISO 3864 Кольори і знаки з безпеки
ISO 7000 Графічні символи, що використовують на обладнанні. Покажчик та огляд
ISO 8201 Акустика. Звукове сигналізування аварійної евакуації
ISO 11429 Ергономіка. Система звукових і візуальних інформаційних сигналів небезпеки. Настанова
ISO/ІЕС Guide 51 Положення з безпеки. Керівні правила для їхнього застосування у стандартах
СІЕ (Міжнародна комісія з освітлення): Публікація № 2-2 (ТС 1.6) Кольори світлових сигналів.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (13.07.2022)
Переглядів: 187 | Теги: ДСТУ ІЕС, DSTU ІЕС 60073:2005, 60073:2005, Download, ДСТУ ІЕС 60073-2005, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar