ДСТУ ІЕС 60227-1:2002
ДСТУ ІЕС 60227-1:2002

КАБЕЛІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ від 450 В до 750 В ВКЛЮЧНО

Частина 1. Загальні вимоги
ІЕС 60227-1:1993
POLWINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V
Part 1. General requirement
КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ от 450 В до 750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Часть 1. Общие требования

Загрузити ДСТУ ІЕС 60227-1:2002

1.1 Сфера застосування
Цей стандарт поширюється на кабелі для стаціонарного та нестаціонарного прокладання з ізоляцією та оболонкою, якщо це передбачено конструкцією, з полівінілхлоридного пластикату. Відповідні кабелі на номінальну напругу до 450 В до 750 В включно застосовують в електричних установках на напругу, що не виходить за межі діапазону від 450 В до 750 В змінного струму.
Примітка. Для деяких видів гнучких кабелів нестаціонарного прокладання використовують назву «шнур».
Конкретні типи кабелів установлено в ІЕС 60227-3, ІЕС 60227-4 тощо. Кодові познаки відповідних кабелів наведено в додатку А цього стандарту.
Методи випробовування, зазначені у цьому стандарті, наведено в ІЕС 60227-2, ІЕС 60332-1 і у відповідних частинах стандарту ІЕС 60811.
1.2 Нормативні посилання
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:
ІЕС 60173:1964 Colours of the cores of flexible cables and cords (Кольори ізольованих жил та гнучких шнурів)
ІЕС 60227-2:1979 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including 450/750 V. Part 2: Test methods (Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 2. Методи випробовування)
ІЕС 60227-3:1979 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including 450/750 V. Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 3. Кабелі без оболонки для стаціонарного прокладання)
ІЕС 60227-4:1979 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including 450/750 V. Part 4: Sheathed cables for fixed wiring (Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 4. Кабелі з оболонкою для стаціонарного прокладання)
ІЕС 60228:1978 Conductors of insulated cables (Струмопровідні жили ізольованих кабелів)
ІЕС 60332-1:1979 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable (Випробовування електричних кабелів в умовах горіння. Частина 1. Випробовування одного вертикально прокладеного ізольованого дроту або кабеля)
ІЕС 60811-1-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section One: Measuring of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties. Amd. 1:1988. Amd. 2:1989 (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосовування. Розділ 1. Вимірювання товщини та зовнішніх розмірів. Випробовування на визначання механічних властивостей. Зміна 1:1988. Зміна 2:1989)
ІЕС 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods. Amd. 1:1989 (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосовування. Розділ 2. Методи теплового старіння. Зміна 1:1989)
ІЕС 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосовування. Розділ 4. Випробовування за низької температури)
ІЕС 60811-3-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods spesific to PVC compounds — Section One: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування ПВХ пластикатів. Розділ 1. Випробовування натисканням за високої температури. Випробовування на тривкість до розтріскування)
ІЕС 60811-3-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods spesific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal stability tests (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування ПВХ пластикатів. Розділ 2. Випробовування на втрату маси. Випробовування на термічну стабільність)
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті застосовано такі терміни та їх визначення:
2.1 Визначення, що стосуються матеріалів ізоляції та оболонки
2.1.1 полівінілхлоридний пластикат (ПВХ)
Комбінація матеріалів відповідної рецептури та технології готування, основним компонентом якої є полівінілхлорид або один з його співполімерів. Так само називають матеріал на основі суміші полівінілхлориду та одного з його співполімерів.
2.1.2 Тип пластинату
Категорію пластикату відповідно до його властивостей визначають спеціальними випробовуваннями. Познака типу лише опосередковано пов’язана зі складом пластикату.
2.2 Визначення, що стосуються випробовування
2.2.1 Типове випробовування (символ Т)
Випробовування кабеля на відповідність вимогам цього стандарту виконує виробник з метою визначання відповідності експлуатаційних характеристик кабеля умовам його використовування. Типове випробовування проводять один раз і необхідність його повторення виникає тільки у разі зміни матеріалів або конструкції кабеля, що може вплинути на його експлуатаційні характеристики.
2.2.2 Випробовування на зразках (символ S)
Випробовування проводять на зразках готового кабеля або на його компонентах для перевіряння відповідності готового виробу вимогам до конструкції кабеля.
2.3 Номінальна напруга
Номінальна напруга кабеля — це стандартна напруга, на яку розраховано кабель і яку використовують для визначання параметрів електричного випробовування.
Номінальну напругу позначають двома величинами напруги U0/U у вольтах (В):
U0— середнє квадратичне значення напруги між будь-якою ізольованою жилою та заземленим елементом (металевою оболонкою або землею, в якій прокладено кабель);
U — середнє квадратичне значення напруги між будь-якими двома фазними жилами багатожильного кабеля або системи одножильних кабелів.
У системах змінного струму номінальна напруга кабеля повинна бути не менша ніж номінальна напруга системи, для якої призначено кабель. Ця умова відноситься як до значення U0, так і до значення U.
У системах постійного струму номінальна напруга системи не повинна перевищувати більше ніж у півтора рази номінальну напругу кабеля.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.07.2022)
Переглядів: 272 | Теги: DSTU ІЕС 60227-1:2002, 60227-1:2002, Download, ДСТУ ІЕС 60227-1-2002, ДСТУ ІЕС, Завантажити безкоштовно​​​​​ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar