ДСТУ ІЕС 60245-4:2002
ДСТУ ІЕС 60245-4:2002

КАБЕЛІ З ГУМОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ від 450В до 750В ВКЛЮЧНО

Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі
ІЕС 60245-4:1994
RUBBER INSULATED CABLES RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V
Part 4. Cords and flexible cables
КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ от 450В до 750В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Часть 4. Шнуры и гибкие кабели

Загрузити ДСТУ ІЕС 60245-4:2002

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1 Сфера застосування
Цей стандарт уточнює окремі вимоги до обплетених шнурів із гумовою ізоляцією, а також шнурів та гнучких кабелів із гумовою ізоляцією з оболонкою, виготовленою з гуми, поліхлоропрену чи іншого рівноцінного матеріалу, на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно.
Усі кабелі повинні відповідати вимогам ІЕС 60245-1, а деякі окремі типи кабелів повинні за­довольняти вимоги цього стандарту.
1.2 Нормативні посилання
Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у тексті станов­лять положення цього стандарту:
ІЕС 60228:1978 Conductors of insulated cables (Провідники ізольованих кабелів)
ІЕС 60245-1:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V- Part 1: General requirements (Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включ­но. Частина 1. Загальні вимоги)
ІЕС 60245-2:1994 Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V- Part 2: Test methods (Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Час­тина 2. Методи випробовування)
ІЕС 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Загальні методи. Розділ 1. Вимірювання товщини та зовнішніх розмірів. Методи визначання механічних властивостей)
ІЕС 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods (Загальні методи випро­бовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Загальні методи. Розділ 2. Методи пришвидшеного старіння)
ІЕС 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature (Загальні методи вип­робовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Загальні методи. Розділ 4. Випробовування низькою температурою)
ІЕС 60811-2-1:1986 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 2: Methods specific to elastomeric compounds — Section 1: Ozone resistance test — Hot set test — Mineral oil immersion test (Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок елект­ричних кабелів. Частина 2. Окремі методи, що їх ставлять до сумішей на основі каучуків. Розділ 1. Випробовування на озонотривкість. Випробовування на гаряче затверднення. Випробовування у міне­ральній оливі)
2 ОБПЛЕТЕНИЙ ШНУР
2.1 Познака типорозміру
245 ІЕС 60051.
2.2 Номінальна напруга
300/300 В.
2.3 Конструкція
2.3.1 Провідник
Кількість провідників: 2 або 3.
Провідники повинні відповідати вимогам, наведеним у ІЕС 60228, для провідників класу 5, за винятком того, що величини найбільшого опору провідника за температури 20°С треба збільшувати на 3%. Провідники можуть бути луджені.
2.3.2 Сепаратор
Сепаратор із відповідного матеріалу можна застосовувати навколо кожного провідника з урахуванням вимог, наведених у 5.1.3 ІЕС 60245-1.
2.3.3 Ізоляція
Ізоляція навколо кожного провідника повинна бути гумова типу ІЕ1.
Ізоляція повинна складатись принаймні з двох шарів, якщо її не виготовлено методом екструзії.
Значення товщини ізоляції повинно відповідати наведеним у таблиці 1.
2.3.4 Заповнювачі
Заповнювачем може бути текстильний матеріал.
2.3.5 Скручування ізольованих жил та заповнювачів
Провідники та текстильні заповнювачі треба скручувати разом.
Дозволено застосовувати центральний заповнювач.
Крок скручування жил не повинен перевищувати 10 діаметрів кола, яке проходить через цент­ри скручених жил.
2.3.6 Поверхневе текстильне обплетення
Скручені разом ізольовані жили та заповнювачі повинні бути охвачені текстильним обплетенням.
2.3.7 Зовнішній діаметр
Середнє значення зовнішнього діаметра повинне бути в межах, наведених у таблиці 1.
2.4 Випробовування
Відповідність вимогам 2.3 треба підтверджувати оглядом та випробовуванням, наведеним у таблиці 2.
2.5 Вимоги до експлуатування
Температура провідника за нормальних умов експлуатування не повинна перевищувати 60°С. 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (01.08.2022)
Переглядів: 198 | Теги: завантажити безкоштовно, DSTU ІЕС 60245-4:2002, 60245-4:2002, downlaod, ДСТУ ІЕС 60245-4-2002, ДСТУ ІЕС | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar