ДСТУ ІЕС 60432-2:2009
ДСТУ ІЕС 60432-2:2009
ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової та аналогічної призначеності
ІЕС 60432-2:2005
INCANDESCENT LAMPS
SAFETY SPESIFICATIONS
Part 2. Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 2. Вольфрамово-галогенные лампы общего освещения бытового и аналогичного назначения

Загрузити ДСТУ ІЕС 60432-2:2009
 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення цього стандарту треба застосовувати разом з положеннями ІЕС 60432-1
  1. Сфера застосування
Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та відповідні вимоги до взаємозамінності вольфрамово-галогенних ламп загального освітлення. Положення стандарту також охоплюють такі вольфрамово-галогенні лампи, що використовують для прямої заміни звичайних вольфрамових ламп розжарювання, в тій частині, в якій нові вол ьф рамо во-галоген ні лампи не відповідають ви­могам ІЕС 60432-1, але їх стосуються вимоги цього стандарту разом з вимогами ІЕС 60432-1 щодо їх безпечності та взаємозамінності. Ці вольфрамово-галогенні лампи мають такі характеристики:
 • нормовані значення потужності до 250 Вт включно;
 • нормовані значення напруги від 50 В до 250 В включно;
 • цоколі В15d, B22d, Е12, Е14, Е17, Е26, E26d, Е26/50х39, Е27 або Е27/51х39.
Лампи, які відповідають вимогам цього стандарту, самоекрановані, проте немає необхідності маркування їх спеціальним знаком. Якщо вони є прямими замінювачами звичайних вольфрамових ламп розжарювання, то не відповідатимуть маркуванню світильників.
Примітка 1. Вольфрамово-галоген на лампа, яку використовують на заміну звичайної вольфрамової лампи розжарювання, не обов'язково повинна мати таку саму форму колби, як і змінювана лампа.
Примітка 2. Існує два варіанти цоколів Е26, які є неповністю сумісними: цоколі Е26/24, що використовують у Північній Америці, та цоколі Е26/25, що використовують у Японії.
Примітка 3. Самоекранованими є лампи, для яких у світильнику не потрібно захисного екрана.
  1. Нормативні посилання
Зазначені нижче посилальні документи є обов’язковими під час застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначені видання. У разі недатованих посилань застосовують лише останні видання (з урахуванням будь-яких змін).
ІЕС 60050-845 Internation Electrotechnical Vocabularu (IEV) — Chapter 845: Lighting
IEC 60410 Sampling plans and procedures for inspection by attributes
ACGIN: «Threshold limit values and biological exposure indices», American Conference of Govern­mental Industrial Hygienists, Cincinnati, Ohio, USA
IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm. Health Physics, 1985, Vol. 49, p. 331—340
IRPA/INIRC Proposed changes to the IRPA 1985 guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation. Health Physics, 1989, Vol. 56, p. 971—972
CIE S 009/E:2000 Photobiological safati of lamps and lamp systemn.
Примітка. Щодо абревіатур:
INIRCInternational Non-Ionizing Radiation Committee/Міжнародний комітет з неіонізуючих випромінень;
IRPA International Radiation Protection Association/Міжнародна асоціація радіаційного захисту;
CIE — Commossion Internationale de I'dclairade ((г)/Міжнародна комісія з освітлення.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ІЕС 60050-845 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Глава 845. Світлотехніка
ІЕС 60410 Плани відбирання зразків і процедури контролю за ознаками
ІЕС 60432-1 Лампи розжарюванняю. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Вольфрамові лампи розжарювання для побутового та аналогічного загального освітлення
ACGIN «Порогові граничні значення та біологічні індекси експозицій», Американська урядово- промислова конференція гігієністів, Цинцинаті, Огайо, США
IRPA/INIRC Настанови щодо границь експозицій ультрафіолетового випромінення з довжи­нами хвиль від 180 нм до 400 нм. Медична фізика, 1985, Том 49, с. 331—340
IRPA/INIRC Пропоновані зміни до настанов IRPA 1985 р. щодо границь експозицій ультрафіо­летового випромінення, Медична фізика^ 1989, т. 56, с. 971—972
CIE S 009/Е:2000 Фотобіологічна безпека ламп і лампових систем.
  1. Терміни та визначення понять
1.3.1 питома ефективна потужність УФ-випромінювання (specific effective radiant UVpower3)
Ефективна потужність УФ-випромінювання лампи, віднесена до її світлового потоку.
Одиниця: мВт/клм.
Для рефлекторних ламп це ефективна опроміненість УФ-випромінювання, віднесена до освіт­леності.
Одиниця: мВт/(м2 ■ клк).
Примітка. Значення питомої потужності (чи опроміненості) ультрафіолетового (УФ)-випромінювання одержують оціненням спектрального розподілу променевого потоку лампи за функцією SuvW УФ-небезпечності. Інформацію щодо цієї функції надано в публікації CIE S 009:/Е:2002. Вона стосується лише можливих безпек у разі УФ-опромінення людей. Гі не використовують сто­совно таких можливих впливів оптичного випромінення на матеріали, як механічне руйнування або знебарвлення
1.3.2 зовнішня колба (outer envelope)
Прозора або просвічувана оболонка, яка містить вольфрамово-галогенне джерело світла
1.3.3 вольфрамово-галогенна лампа загального освітлення (general lighting tungsten halogen lamp)
Вольфрамово-галогенна лампа, вимоги до безпечності та замінності якої установлено цим стандартом разом з ІЕС 60432-1.
1.3.4 вольфрамово-галогенна лампа (tungsten halogen lamp)
Газонаповнена лампа, яка містить галогени або галогенні сполуки і має тіло розжарення з вольфраму [IEV 845-07-10].
 1. ВИМОГИ
  1. Загальні положення
Застосовують вимоги ІЕС 60432-1.
  1. Маркування
Застосовують вимоги ІЕС 60432-1.
Виробник ламп має забезпечувати попереджувальне зауваження, або відповідний графічний знак (наприклад, такий, як показано в додатку В), якщо існують ризики небезпеки в разі руйнування зовнішньої колби.
  1. Захист від ненавмисного доторкання в різьбових патронах
Застосовують вимоги ІЕС 60432-1.
  1. Перевищення температури цоколя лампи (Дґг)
Застосовують вимоги ІЕС 60432-1. Для забезпечення замінності за тепловим режимом у на­явних
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (30.08.2022)
Переглядів: 213 | Теги: 60432-2:2009, Download, завантажити безкоштовно, DSTU ІЕС 60432-2:2009, ДСТУ ІЕС 60432-2-2009, ДСТУ ІЕС | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar