ДСТУ ІЕС 60502-1:2009
ДСТУ ІЕС 60502-1:2009

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ Й АРМАТУРА ДО НИХ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)

Частина 1. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ (Um = 1,2 кВ) і 3 кВ (Um= 3,6 кВ)
ІЕС 60502-1:2004​​​​​​​

POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 kV (Um = 1,2 kV) UP TO 30 kV (Um = 36 kV)

Part 1. Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)
 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И АРМАТУРА К НИМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)

Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ)
Загрузити ДСТУ ІЕС 60502-1:2009

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до конструкції, розмірів та вимоги щодо випробування силових кабелів з екструдованою суцільною ізоляцією на номінальну напругу 1 кВ (Um = 1,2 кВ) і 3 кВ (Um = 3,6 кВ) для стаціонарного прокладання в розподільчих мережах і промислових установках.

Цей стандарт поширюється на кабелі, що мають властивості непоширення горіння та низькі рівні виділення диму і безгалогенних газів під дією вогню.

Стандарт не поширюється на кабелі, що призначені для спеціальних умов прокладання і експлуатації, наприклад, для повітряних ліній електропередавання, вугільної промисловості, ядерних електростанцій (всередині або біля ядерної зони), для використання під водою або на суднах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60038:1983 ІЕС standard voltages

ІЕС 60060-1:1989 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60183:1984 Guide to the selection of high-voltage cables

IEC 60228:1978 Conductors of insulated cables

IEC 60230:1966 Impulse tests on cables and their accessories

IEC 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable

IEC 60332-3-24:2000 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category С

IEC 60502-2:1997 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 60684-2:1987 Flexible insulating sleeving — Part 2: Methods of test

IEC 60724:2000, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)

IEC 60754-1:1994 Test on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 1: Determination of the amount of halogen gas

IEC 60754-2:1991 Test on gases evolved during combustion of electric cables — Part 2: Determination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity

IEC 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 2: Thermal ageing methods

IEC 60811-1-3:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 3: Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 4: Test at low temperature

IEC 60811-2-1:1998 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests

IEC 60811-3-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 1: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking

IEC 60811-3-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 2: Loss of mass test — Thermal stability test

IEC 60811-4-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 4: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Section 1: Resistance to environmental stress cracking — Wrapping test after thermal ageing in air — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or mineral content measurement in PE

IEC 61034-2:1997 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements

ISO 48:1994 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60038 Стандартні напруги згідно з ІЕС

ІЕС 60060-1 Випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення і вимоги щодо випробовувань

ІЕС 60183 Настанова щодо вибирання високовольтних кабелів

ІЕС 60228 Струмопровідні жили ізольованих кабелів

ІЕС 60230 Імпульсні випробовування кабелів і арматури до них

ІЕС 60332-1 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ІЕС 60332-3-24 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум’я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія С

IEC 60502-2 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією і арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)

ІЕС 60684-2 Гнучкі електроізоляційні трубки. Частина 2. Методи випробовувань

ІЕС 60724 Норми температури під час короткого замикання електричних кабелів на номінальну напругу 1 кВ (Um = 1,2 кВ) і 3 кВ (Um = 3,6 кВ)

ІЕС 60754-1 Випробовування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначання кількості галогеноводнів

ІЕС 60754-2 Випробовування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначання ступеня кислотності газів, що виділяються під час горіння полімерних ма­теріалів, які зняті з електричних кабелів, визначанням pH та питомої електропровідності

ІЕС 60811-1-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Секція 1. Вимірювання товщини і зовнішніх розмірів. Випробування для визначення механічних властивостей

ІЕС 60811-1-2 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Секція 2. Методи теплового старіння ІЕС 60811-1-3 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Секція 3. Методи визначання густини. Випробовування на водовбирання. Випробовування на зсідання

ІЕС 60811-1-4 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Секція 4. Випробування за низької темпе­ратури

ІЕС 60811-2-1 Матеріали ізоляції і оболонок електричних та оптичних кабелів. Загальні методи випробовування. Частина 2-1. Спеціальні методи випробовування еластомерних композицій. Випробовування на озоностійкість, теплову деформацію і стійкість до дії мінеральної оливи ІЕС 60811-3-1 Загальні методи випробовувань матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування PVC композицій. Секція 1. Випробовування натисненням за високої температури. Випробовування на стійкість до розтріскування ІЕС 60811-3-2 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 3. Спеціальні методи випробовування PVC композицій. Секція 2. Визначання втрати маси. Випробовування на термостійкість

ІЕС 60811-4-1 Загальні методи випробовування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 4. Спеціальні методи випробовування поліетиленових і поліпропіленових композицій. Секція 1. Стійкість до розтріскування за дії зовнішніх чинників. Випробовування навиванням після теплового старіння на повітрі. Визначання індексу текучості розплаву. Визначання вмісту сажі і (або) мінерального наповнювача в РЕ

ІЕС 61034-2 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги

ISO 48 Вулканізована або термопластична гума. Визначання твердості (твердість в межах від 10 IRHD до 100 IRHD).

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (03.09.2022)
Переглядів: 179 | Теги: 60502-1:2009​​​​​​​, DSTU ІЕС 60502-1:2009​​​​, Завантажити безкоштовно​​​​​, ДСТУ ІЕС, ДСТУ ІЕС 60502-1-2009​​​​​​​, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar