MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 622-3:2006
ДСТУ EN 622-3:2006

ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ

Технічні умови

Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості​​​​​​​

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Технические условия

Часть 3. Требования к плитам средней твёрдости

EN 622-3:2004
FIBREBOARDS
Specifications
Part 3. Requirements for medium boards

Загрузити ДСТУ EN 622-3:2006
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до деревинноволокнистих плит середньої твердості, які зазначені у EN 316.

Величини, зазначені в цьому стандарті, стосуються властивостей продукції, але вони не є такими, які використовують у розрахунках проектів1).

1) Такі характеристичні значення (для використання а розрахунках проектів згідно з ENV 1995-1-1) наведено в ЕN 12369-1 а методи випробовувань наведено у EN 789, EN 1058, ENV 1156

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведена нижче У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням.

EN 310.1993 Wood-based panels – Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength

EN 317 Particleboards and Fibreboards – Determination of swelling in thickness after immersion in water

EN 318 Wood-based panels – Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity

EN 319 Particleboards and Fibreboards – Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board

EN 326-1 Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

EN 326-2 Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 2: Quality control in the factory

EN 326-3 Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 3: Inspection of an isolated lot of panels

EN 622-1 Fibreboards – Specifications – Part 1: General requirements

EN 1087-1 ParticJeboards – Determination of moisture resistance – Part 1: Boil test

EN 12871 Wood-based panels – Performance specifications and requirements for load-bearing boards for use in floors, walls and roofs

EN 13986 Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conforming and marking

ENV 1995-1-1 Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings

ISO 3340 Fibre building boards – Determination of sand content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 310:1993 Плити деревинні. Визначання модуля пружності під час вигину і міцності на вигин

EN 317 Плити деревинностружкові і деревинноволокнисті. Визначання розбухання по товщині після занурювання у воду

EN 318 Плити деревинні. Визначання зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості

EN 319 Плити деревинностружкові та деревинноволокнисті. Визначання міцності на розтяг перпендикулярно до площини плити

EN 326-1 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 1. Відбирання і вирізування випробних зразків, опрацьовування результатів випробовування

EN 326-2 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 2. Контролювання якості на виробництві

EN 326-3 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 3. Перевіряння відібраної партії плит

EN 622-1 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1087-1 Плити деревинностружкові. Визначання вологотривкості. Частина 1. Метод кип’ятіння

EN 12871 Плити деревинні. Технічні умови і вимоги до плит, застосовуваних у тримальних конструкціях для підлог, стін та покрівель

EN 13986 Плити деревинні для використання у конструкціях. Характеристики оцінювання відповідності і маркування

ENV 1995-1-1 Єврокод 5. Проектування деревинних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель

ISO 3340 Плити деревинноволокнисті будівельні. Визначання вмісту піску.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (22.12.2021)
Переглядів: 82 | Теги: Download, DSTU EN 622-3:2006​​​​​, сказочные домики, 622-3:2006​​​, ДСТУ EN, ДСТУ EN 622-3-2006​​ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar