MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60947-4-1:2009
ДСТУ ІЕС 60947-4-1:2009

ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів
ІЕС 60947-4-1:2002
LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

Part 4-1. Electromechanical contactors and motor-starters
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-1. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

Загрузити ДСТУ ІЕС 60947-4-1:2009


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Цей стандарт застосовують до типів устатковання, зазначених у 1.1 і 1.2, головні контакти яких призначено для з’єднання з колами, напруга яких не перевищує 1000 В змінного струму чи 1500 В постійного струму.
Пускачі та/чи контактори, розглянуті в цьому стандарті, зазвичай не призначені для перери­вання струмів короткого замикання. Тому відповідний захист від короткого замикання (див. 9.3.4) повинен становити частину пристрою, але не обов’язково контактора чи пускача.
 • цьому контексті стандарт містить вимоги до:
 • контакторів, пов’язаних з пристроями захисту від перевантаження та/чи від короткого замикання;
 • пускачів, пов’язаних з автономними пристроями захисту від короткого замикання та/чи з автономними пристроями захисту від короткого замикання й інтегрованими пристроями захисту від перевантаження;
 • контакторів чи пускачів, комбінованих за зазначених умов з їхніми власними пристроями за­хисту від короткого замикання. Такі комбінації, наприклад, комбіновані пускачі (див. 3.2.7) чи за­хищені пускачі (див. 3.2.8) спроектовані як блоки.
Автоматичні вимикачі й комбіновані плавкі запобіжники, блоки, що використовують як пристрої захисту від короткого замикання в комбінованих пускачах і в захищених пускачах, мають відпові­дати вимогам ІЕС 60947-2 та ІЕС 60947-3 залежно від обставин.
Цей стандарт охоплює наведене нижче устатковання.
  1. Контактори змінного й постійного струму
Контактори змінного й постійного струму, призначені для замикання й розмикання електрич­них кіл та, якщо їх скомбіновано з відповідним реле (див. 1.2), для захисту цих кіл від експлуата­ційних перевантажень, які можуть там відбуватися.
Примітка. Контактори, комбіновані з відповідними реле і призначені для забезпечення захисту від короткого замикання, повинні додатково відповідати умовам, зазначеним для автоматичних вимикачів (ІЕС 60947-2).
Цей стандарт застосовують також до силових приводів контакторних реле і до контактів, орієн­тованих виключно на ланцюг котушки контактора.
  1. Пускачі електродвигунів змінного струму
Пускачі електродвигунів змінного струму, призначені для запускання і розгону електродвигунів до номінальної швидкості для гарантії неперервної роботи електродвигуна, для від’єднання жив­лення електродвигуна і забезпечування засобами захисту електродвигунів і зв’язаних з ними кіл від експлуатаційних перевантажень.
Пускачі, робота яких залежить від теплових електричних реле для захисту електродвигунів, що відповідають вимогам ІЕС 60255-8, чи теплових пристроїв захисту, вбудованих у електродви­гуни, що відповідають вимогам ІЕС 60034-11, не обов’язково відповідають усім вимогам цього стандарту.
Реле перевантаження для пускачів, зокрема виконані за твердотільною технологією, повинні відповідати вимогам цього стандарту.
1.2.1 Пускачі змінного струму прямої дії (з поєною напругою)
Пускачі прямої дії призначені для запускання та розгону електродвигуна до номінальної швид­кості для забезпечення засобами захисту електродвигунів та зв’язаних з ним кіл від експлуатацій­них перевантажень та відключення живлення електродвигуна.
Цей стандарт застосовують також до реверсивних пускачів.
1.2.2 Пускачі змінного струму зниженої напруги
Пускачі змінного струму призначені для запускання та розгону електродвигуна до номіналь­ної швидкості підключенням лінійної напруги на виводи електродвигуна з більш ніж однією отупін­ню чи поступовим збільшенням напруги, що подається на виводи, для забезпечення засобами за­хисту електродвигуна і зв’язаних з ним кіл від експлуатаційних перевантажень та відключення живлення електродвигуна.
Пристрої автоматичного перемикання можна використовувати для керування почерговою ко­мутацією під час переходу від одного ступеня до іншого. Такими пристроями автоматичного пере­микання є, наприклад, контакторні реле з затримкою часу чи двопозиційне реле з витримкою часу, пристрої мінімального струму і пристрої автоматичного керування розгоном (див. 5.10).
1.2.2.1 Пускачі зі схемою «зірка—трикутник»
Пускачі зі схемою «зірка—трикутник» призначені для запускання трифазного електродвигуна у з’єднанні зіркою, гарантування неперервної роботи у з’єднанні трикутником, для забезпечування засобами захисту двигунів і зв'язаних з ним кіл від експлуатаційних перевантажень і вимикання живлення електродвигуна.
Пускачі зі схемою «зірка—трикутник», розглянуті у цьому стандарті, зазвичай не призначено для швидкого реверсування електродвигунів і тому їх не можна застосовувати у категорії АС-4.
Примітка. У разі з’єднання зіркою сила струму в лінії і обертальний момент електродвигуна становлять приблизно одну третину відповідних значень для з'єднання трикутником. Тому пускові перемикачі зі схемою «зірка—трикутник» використовують, коли силу пускового пікового струму має бути обмежено, чи коли керована машина потребує обмеження обертального моменту під час запускання. На рисунку 1 показано типові криві пускового струму, пускового моменту електродвигуна і обертального моменту керованої машини.
1.2.2.2 Двоступінчасті автотрансформаторні пускачі
Двоступінчасті автотрансформаторні пускачі призначені для запускання та розгону асинхрон­ного електродвигуна змінного струму з нерухомого стану зі зменшеним обертальним моментом до номінальної швидкості і забезпечування засобами захисту електродвигунів і зв’язаних з ним кіл від експлуатаційних перевантажень і відключення живлення електродвигуна.
Цей стандарт застосовують до автотрансформаторів, які є частиною пускача чи які становлять блок, спеціально сконструйований для зв’язку з пускачем.
Автотрансформаторні пускачі з більше ніж двома ступенями не охоплено цим стандартом.
Автотрансформаторні пускачі, розглянуті у цьому стандарті, зазвичай не призначені для ро­боти за повільного переміщення чи швидкого реверсування електродвигунів, і тому їх не можна застосовувати у категорії АС-4.
1.2.3 Реостатні роторні пускачі

Пускачі призначені для запускання асинхронних електродвигунів з фазовим ротором відсікан­ням резисторів, попередньо введених в коло ротора, для захисту електродвигуна від експлуата­ційних перевантажень і вимикання живлення електродвигуна.
Для асинхронних електродвигунів з контактними кільцями (з фазними роторами) максимальна напруга між відкритими контактними кільцями не повинна бути більше подвоєної номінальної ізо­ляційної напруги комутаційних пристроїв, встановлених в роторне коло (див. 5.3.1.1.2).
Примітка. Ця вимога базується на меншому значенні електричних навантажень в роторі, ніж в статорі, та на їхній не­довговічності.
Цей стандарт застосовують також до пускачів з двома напрямками обертання, коли з’єднання перемикають за зупиненого електродвигуна (див. 5.3.5.5). Роботи, що охоплюють повільне пере­міщення і гальмування противключенням, потребують додаткових необхідних вимог та повинні бути узгоджені між виробником та користувачем.
Цей стандарт застосовують до резисторів, які становлять частину пускача чи утворюють ву­зол, спеціально розрахований на з’єднання з пускачем.
  1. Цей стандарт не застосовують до:
 • пускачів постійного струму;
 • пускачів зі схемою «зірка—трикутник», реостатних роторних пускачів, двоступінчастих авто- трансформаторних пускачів, призначених для спеціального застосування і розроблених для три­валої роботи у позиції запускання;
 • незбалансованих реостатних роторних пускачів, тобто з різними резисторами у різних фазах;
 • устатковання, розробленого не лише для запускання, але також для регулювання швидкості;
 • рідинних пускачів і «рідинно-парового» типу;
 • напівпровідникових контакторів і пускачів, що використовують напівпровідникові контактори в головному колі;
 • реостатних статорних пускачів;
 • контакторів чи пускачів, розроблених для спеціального застосування;
 • допоміжних контактів контакторів і контактів контакторних реле. їх розглянуто в ІЕС 60947-5-1.
  1. Метою цього стандарту є встановити:
 1. характеристики контакторів і пускачів та допоміжного устатковання;
 2. вимоги, які контактори чи пускачі повинні виконувати:
 1. приведення в дію і функціювання;
 2. електроізоляційні властивості;
 3. ступінь захисту, що забезпечують їх оболонки, якщо застосовують;
 4. їх конструкції;
 1. випробування, призначені для підтвердження, що ці вимоги було виконано, і методики ви­конання цих випробувань;
 2. інформацію, яку буде надано з устаткованням чи у печатних матеріалах виробника.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).
ІЕС 60034-1:2004 Rotating electrical machines Part 1: Rating and performance
IEC 60034-11:2004 Rotating electrical machines — Part 11: Thermal protection
IEC 60050 (441):1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Swithgear, controlgear and fuses
Amendment 1 (2000)                                                                                                                                ||
IEC 60076-1:1993 Power transformers — Part 1: General
Amendment 1 (1999)                                                                                                                                ||
IEC 60085:2004 Electrical insulation — Thermal classification
IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
[ЕС 60255-8'1990 Electrical relays — Part 8 thermal electrical relays
IEC 60269-1:1998 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements
IEC 60269-2:1986 Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)
Amendment 1 (1995)
Amendment 2 (2001)
IEC 60269-2-1:2004 Low-voltage fuses — Part 2-1: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) — Sections I to VI: Examples of types of standardized fuses
IEC 60410:1973 Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60947-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
IEC 60947-2:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers
IEC 60947-3:1999 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Amendment 1 (2001)

IEC 60947-5-1 2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching element — Electromechanical control circuit devices
IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication[1]
Amendment 1 (1998)
Amendment 2 (2000)
IEC 61000-4-3:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated radio-frequency electrostatic field immunity test[2]
Amendment 1 (2002)
IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 4. Electrical fast transient/burst field immunity test— Basic EMC publication
Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2001)
IEC 61000-4-5 1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 5: Surge immunity test
|| Amendment 1 (2000)
IEC 61095:1992 Electromechanical contactors for household and similar purposes
Amendment 1 (2000)
IEC 61810-1:2003 Electromechanical elementary relays — Part 1: General requirements
CISPR 11:2003 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electro­magnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement
Amendment 1 (2004).
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
IEC 60034-1'2004 Обертові електричні машини. Частина 1. Характеристики та режими
ІЕС 60034-11:2004 Обертові електричні машини. Частина 11. Тепловий захист
ІЕС 60050 (441)1984 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 441. Комутаційна апа­ратура, апаратура керування і плавкі запобіжники
Зміна 1 (2000)
ІЕС 60076-1:1993 Силові трансформатори. Частина 1. Загальні положення
Зміна 1 (1999)
ІЕС 60085:2004 Електрична ізоляція. Теплова класифікація
ІЕС 60112:2003 Метод визначення порівняльного і контрольного індексів трекінгостійкості твердих ізоляційних матеріалів
ІЕС 60255-8:1990 Електричні реле. Частина 8. Теплові електричні реле
ІЕС 60269-1:1998 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 1. Загальні вимоги
ІЕС 60269-2:1986 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 2. Додаткові вимоги до плав­ких запобіжників для застосування уповноваженими особами (плавкі запобіжники для промис­лового застосування)
Зміна 1 (1995)
Зміна 2 (2001)
ІЕС 60269-2-1:2004 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 2-1. Додаткові вимоги до плавких запобіжників для застосування уповноваженими особами (плавкі запобіжники для про­мислового застосування). Розділи І—VI. Приклади типів застандартованих плавких запобіжників
ІЕС 60410:1973 Плани вибіркового контролю і процедури контролю характеристик
ІЕС 60947-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила
ІЕС 60947-2:2003 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні ви­микачі
ІЕС 60947-3:1999 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, ро­з'єднувачі та комбіновані блоки з плавкими запобіжниками
Зміна 1 (2001)

ІЕС 60947-5-1:2003 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої і перемикальні елементи розподільчих кіл. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл
ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання Розділ 2. Випробування на несприйнятливість електростатичних розрядів. Ба­зові EMC публікації
Зміна 1 (1998)
Зміна 2 (2000)
ІЕС 61000-4-3:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість радіочастотних електромагнітних полів випромінення
ІЕС 61000-4-4:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Розділ 4. Випробування на несприйнятливість швидких перехідних процесів/кидків. Базові EMC публікації
Зміна 1 (2000)
Зміна 2 (2001)
ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Методики випробування та вимірювання. Розділ 5. Випробування на несприйнятливість імпульсної напруги високої частоти
Зміна 1 (2000)
ІЕС 61095:1992 Електромеханічні контактори для домашнього та аналогічного призначення
Зміна 1 (2000)
ІЕС 61810-1:2003 Електромеханічні прості реле. Частина 1. Загальні вимоги і вимоги техніки безпеки
CISPR 11:2003 Промислове, наукове і медичне радіочастотне устатковання. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання
 

 

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.10.2022)
Переглядів: 45 | Теги: ДСТУ ІЕС 60947-4-1-2009, Download, ДСТУ ІЕС, DSTU ІЕС 60947-4-1:2009, 60947-4-1:2009, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar