MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60947-6-1:2007
ДСТУ ІЕС 60947-6-1:2007

ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 6-1. Багатофункційне обладнання 
Перемикальне комутаційне обладнання

ІЕС 60947-6-1:2005
LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
Part 6-1. Multiple function equipment
Transfer switching equipment

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 6-1. Многофункциональное оборудование
Переключательное коммутационное оборудование

Загрузити ДСТУ ІЕС 60947-6-1:2007

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Цей стандарт поширюється на перемикальне комутаційне обладнання (ПКО), призначене для застосування в системах енергопостачання з перериванням електроживлення навантаг під час пере­микання, номінальна напруга яких не перевищує 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму.
Цим стандартом охоплено:
  • перемикальне комутаційне обладнання з ручним керуванням (РПКО);
  • перемикальне комутаційне обладнання з дистанційним керуванням (ДПКО);
  • автоматичне перемикальне комутаційне обладнання (АПКО).
Цей стандарт застосовний для ПКО з/без оболонки.
На пристрої, необхідні для керування (наприклад керувальні перемикачі тощо) та захисту (напри­клад автоматичні вимикачі тощо) ПКО, поширюються відповідні стандарти ІЕС.
Примітка. Цей стандарт не поширюється на ПКО, призначене лише для аварійного освітлення, оскільки це ПКО може бути предметом спеціальних правил та/або юридичних вимог.
Цей стандарт установлює:
  1. Характеристики обладнання:
  1. спеціальне обладнання;
  2. обладнання, головну частину якого складають компоненти, що підпадають під дію інших стандартів на конкретні види виробів серії ІЕС 60947.
  1. Режими обладнання стосовно:
  1. роботи, для якої призначено це обладнання;
роботи й поводження в разі визначених ненормальних умов, наприклад короткого замикання; с) діелектричних властивостей.
  1. Випробування щодо підтвердження дотримання цих режимів і методи проведення цих випро­бувань.
  2. Дані, які має бути нанесено на обладнання та забезпечено виробником. 
2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче документи обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).
ІЕС 60695-11-10:1999 Fire hazard testing Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods
Amendment 1 (2003)
I EC 60947-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
IEC 60947-2:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers
IEC 60947-3:1999 Low-voltage switchgear and controlgear— Part3: Switches, disconnectors, switch- disconnectors and fuse-combination units
Amendment 1 (2001)

IEC 60947-4-1:2000 Low-voltage switchgear and controlgear— Part 4-1: Contactors and motor-star­ters — Electromechanical contactors and motor-starters
Amendment 1 (2002)

IEC 60947-4-2:1999 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-2: Contactors and motor-star­ters —AC semiconductor motor controllers and starters
Amendment 1 (2001)
IEC 60947-4-3:1999 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-3: Contactors and motor-star­ters — AC semiconductor motor controllers and contactors for non-motor loads
IEC 60947-6-2:2002 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 6-2: Multiple function equipment — Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)
IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test
Amendment 1 (1998)
Amendment 2 (2000)
IEC 61000-4-3:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Amendment 1 (2002)
IEC 61000-4-4:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test
Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2001)
IEC 61000-4-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test
Amendment 1 (2000)
IEC 61000-4-6:2003 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Amendment 1 (2004)
CISPR 11:2003 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement
Amendment 1 (2004).
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
IEC 60695-11-10:1999 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 11-10. Випробу­вальне полум’я. Методи випробування з горизонтальним та вертикальним полум’ям 50 Вт
Зміна 1 (2003)
ІЕС 60947-1:2004 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 1. Загальні правила
ІЕС 60947-2:2003 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 2. Автоматичні вимикачі
ІЕС 60947-3:1999 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 3. Перемикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та блоки з комбінацією плавких запобіжників
Зміна 1 (2001)

ІЕС 60947-4-1:2000 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів
Зміна 1 (2002)

ІЕС 60947-4-2:1999 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 4-2. Контактори та пускачі електродвигунів. Напівпровідникові контролери та пускачі змінного струму для електрод­вигунів
Зміна 1 (2001)
ІЕС 60947-4-3:1999 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 4-3. Контактори та пускачі електродвигунів. Напівпровідникові контролери та пускачі змінного струму для навантаг, що відрізняються від електродвигунів
ІЕС 60947-6-2:2002 Низьковольтні комплектні розподільчі пристрої. Частина 6-2. Багатофунк- ційна апаратура. Комутаційні пристрої (чи обладнання) керування та захисту (ККЗ)
ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів
Зміна 1 (1998)
Зміна 2 (2000)
ІЕС 61000-4-3:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів ви­промінювання
Зміна 1 (2002)
ІЕС 61000-4-4:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів
Зміна 1 (2000)
Зміна 2 (2001)
ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги
Зміна 1 (2000)
ІЕС 61000-4-6:2003 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями
Зміна 1 (2004)
CISPR11:2003 Промислове, наукове та медичне (ПНМ) радіочастотне обладнання. Характери­стики електромагнітних збурень. Границі та методи вимірювання
Зміна 1 (2004).
 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (27.10.2022)
Переглядів: 35 | Теги: ДСТУ ІЕС 60947-6-1-2007, завантажити безкоштовно, 60947-6-1:2007, Download, DSTU ІЕС 60947-6-1:2007, ДСТУ ІЕС | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar