ДСТУ 8542:2015
ДСТУ 8542:2015

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ

Метод визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Метод определения ползучести при растяжении и прочности на разрыв в случае ползучести

ISO 13431:1999
GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
The method of determination of tensile creep and creep rupture behaviour

Скачати ДСТУ 8542:2015


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 

Цей стандарт установлює метод визначення повзучості під час розтягування та розрив у разі повзучості геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів у вільному стані.
Національна примітка
Цей стандарт можна використовувати в дорожньому будівництві.
Застосування цього стандарту обмежено для виробів, у яких може виникнути ризик руйнування структури внаслідок передчасного пошкодження або деформування протягом часу під постійним навантаженням, що є істотно важливим у разі армування.
Національна примітка
Для геоґрати і ґрат застосовують методику, наведену в додатку НА.
Оскільки проведення випробування триває досить довго та є складним процесом, його не рекомендують використовувати для щоденного контролювання якості. Результати випробування не можна використовувати для практичного застосування продукції, якщо вона перебуває під дією ґрунтового тиску.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосується цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями наведених документів.
EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test specimens
EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)
ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків
EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробування на розтягування методом широкої смуги (ISO 10319:1993)
ISO 554 Стандартні умови для кондиціювання та/чи випробування. Технічні вимоги.


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:
3.1 гранична міцність (tensile strength)
Максимальне навантаження на одиницю ширини, у кілоньютонах на метр, підібране для конкретного виду матеріалу, що піддають розтягувальному зусиллю, виміряному згідно з EN ISO 10319
3.2 попереднє навантаження (preload)
Зусилля, у кілоньютонах на метр, яке відповідає 1 % міцності на розтяг, але не більше ніж 10 % від навантаження в разі повзучості на розтягування, прикладене до зразка необхідного розміру за довжиною за нульового видовження за визначеними умовами випробування
3.3 номінальна затискна довжина (nominal gauge length)
Початкова відстань між двома точками, розміщеними на зразку, за напрямком прикладання навантаги. Визначають перед прикладанням попередньої навантаги. Затискну довжину має бути розміщено від крайніх границь захоплень, розміщених ближче до центру. Затискна довжина має бути типовою частиною зразка. Наприклад, для ґраток затискна довжина має дорівнювати цілому числу вічок і ребер
3.4 технічно типова ширина; ТТШ (technically representative width (TRW))
Мінімальна ширина зразка, яка відображає границю міцності чи деформаційні властивості на одиницю ширини в однакових умовах випробовування в межах ± 5 % від граничної міцності і + 20 % від деформації за максимальним навантаженням. Величину вимірюють згідно з EN ISO 10319
3.5 видовження в разі повзучості під час розтягування (tensile creep strain)
Залежність змінювання міцності зразка на розтяг за постійного розтягувального зусилля протягом часу

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (29.05.2020)
Переглядів: 360 | Теги: DSTU 8542:2015, Download, ДСТУ 8542-2015, завантажити безкоштовно, ДСТУ, 8542:2015 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar