ДСТУ ІЕС 61558-1:2010
ДСТУ ІЕС 61558-1:2010

БЕЗПЕЧНІСТЬ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, СИЛОВИХ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ, РЕАКТОРІВ Й АНАЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування
ІЕС 61558-1:2005
SAFETY OF POWER TRANSFORMERS, POWER SUPPLIES, EACTORS AND SIMILAR PRODUCTS
Part 1: General requirements and tests
БЕЗОПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СИЛОВИХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ,  РЕАКОТРОВ И АНАЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Часть 1. Общие технические требования и испытания

Загрузити ДСТУ ІЕС 61558-1:2010

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті розглянуто всі аспекти безпеки силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів і аналогічних пристроїв, таких як електрична, теплова та механічна безпека.

Цей стандарт розглядає такі типи трансформаторів сухого типу, силових блоків живлення, включаючи комутаційні силові блоки живлення, і реакторів, обмотки яких можуть бути герметизовані чи ні.

Примітка 1. Відмінність між трансформаторами, силовими блоками живлення та комутаційними блоками живлення така:

- для трансформаторів частота не змінюється. Проте трансформатори (наприклад, трансформатори постійного струму) можуть мати внутрішню резонансну частоту не більше 30 кГц;

- для силових блоків живлення внутрішня робоча частота і форма хвилі відрізняються від частоти джерела живлення і форми хвилі, а внутрішня робоча частота не перевищує 500 Гц (3.1.19);

- для комутаційних силових блоків живлення внутрішня робоча частота і форма хвилі відрізняються від частоти джерела живлення і форми хвилі, а внутрішня робоча частота складає більше 500 Гц, але не перевищує 100 МГц.

a) Стаціонарні чи переносні, однофазні і багатофазні, приєднувані до інших пристроїв і встановлені автономно, розділові і безпечні розділові трансформатори із повітряним охолодженням (природним або примусовим), які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц.

Якщо не зазначено інше у відповідному стандарті, застосовують:

♦ для розділових трансформаторів:

- номінальну потужність, яка не перевищує 25 кВ•А - для однофазних трансформаторів і не більше 40 кВ•А - для багатофазних;

- вторинну напругу неробочого ходу і номінальну вторинну напругу, які перевищують 50 В змінного струму але не більше 500 В чи 1000 В змінного струму згідно з національними правилами виконання електромонтажних робіт або відповідними вимогами;

♦ для безпечних розділових трансформаторів:

- номінальна потужність не повинна перевищувати 10 кВ•А - для однофазних і 16 кВ•А - для багатофазних трансформаторів;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна напруга не перевищують 50 В змінного струму між піднапруговими частинами або між будь-якою піднапруговою частиною та захисним уземленням.

Примітка 1. Розділові та безпечні розділові трансформатори застосовують у випадках, коли згідно з правилами установлення або технічними умовами на пристрій (наприклад, іграшки, дзвінки, переносні інструменти, переносні лампи) між колами передбачено додаткову або посилену ізоляцію.

b) Стаціонарні чи переносні, однофазні чи багатофазні, з повітряним охолодженням (природним або примусовим) трансформатори із розділеними обмотками, автотрансформатори, регулювальні трансформатори і реактори малої потужності, приєднувані до інших пристроїв чи встановлені автономно, які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц;

Якщо інше не зазначено у відповідному стандарті:

- вторинна напруга неробочого ходу або номінальна вторинна напруга як для встановлених автономно так і для приєднуваних до інших пристроїв трансформаторів повинна бути не менше 50 В змінного струму;

- номінальна потужність не повинна перевищувати таких значень :

- 1 кВ•А - для однофазних трансформаторів;

- 2 квар - для однофазних реакторів;

- 5 кВ•А - для багатофазних трансформаторів;

- 10 квар - для багатофазних реакторів.

Примітка 2. У випадках, коли правилами встановлення або технічними умовами на пристрій не передбачено подвійну або посилену ізоляцію між колами, застосовують трансформатори з розділеними обмотками.

Примітка 3. Переважно трансформатори типу b) призначено для поєднання до обладнання для подання напруг, відмінних від напруг мережі на необхідних для виконання обладнанням його функцій. Безпечну ізоляцію може бути досягнуто (або посилено) іншими конструктивними елементами обладнання, наприклад, корпусом. Частини вторинних кіл може бути під’єднано до первинного кола або захисного уземлення.

с) Стаціонарні чи переносні, однофазні і багатофазні, з повітряним охолодженням (природним або примусовим), встановлені автономно чи приєднані до силових блоків живлення і комутаційних блоків живлення з одним або більше трансформаторів типу а) або b), які не є частиною розподільної мережі, мають такі характеристики:

- номінальна первинна напруга - не більше 1000 В змінного струму;

- номінальна частота джерела живлення - не більше 500 Гц;

- внутрішня робоча частота для блоків живлення не повинна перевищувати 500 Гц, а для режиму перемикання блоків живлення - не більше 100 МГц.

 якщо інше не зазначено у відповідному стандарті:

♦ для силових блоків живлення і комутаційних силових блоків живлення, підімкнених до розділових трансформаторів:

- номінальна потужність для однофазних чи багатофазних силових блоків живлення чи комутаційних силових блоків живлення, яка не перевищує 1 кВ•А;

- вторинна напруга неробочого ходу та номінальна вторинна напруга не повинні перевищувати 50 В змінного струму або 120 В постійного струму і 708 В постійного струму без пульсацій або 1000 В змінного струму і 1415 В постійного струму без пульсацій згідно з правилами виконання електромонтажних робіт та в особливих випадках застосування.

♦ для силових блоків живлення та комутаційних, підімкнених до безпечних розділових трансформаторів:

- номінальна потужність для однофазних чи багатофазних силових блоків живлення або комутаційних силових блоків живлення, яка не перевищує 1 кВ•А;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна вторинна напруга, яка перевищує 50 В змінного струму або 120 В постійного струму без пульсацій між провідниками чи між будь-яким провідником і захисним уземленням.

Примітка 4. Блоки живлення і комутаційні блоки живлення, підімкнені до розділових і безпечних розділових трансформаторів, застосовують у випадках, коли правилами встановлення або технічними умовами на пристрій (наприклад, іграшки, дзвінки, переносні інструменти, переносні лампи) між колами передбачено додаткову або посилену ізоляцію.

♦ для силових блоків живлення та комутаційних блоків живлення, підімкнених до трансформаторів з розділеними обмотками, автотрансформаторів і поворотних трансформаторів:

- номінальна потужність не повинна перевищувати 1 кВ•А - для однофазних або багатофазних силових блоків живлення і комутаційних блоків живлення;

- вторинна напруга неробочого ходу і номінальна вторинна напруга як для встановлених автономно так і для приєднаних до інших пристроїв не повинні перевищувати 15 кВ змінного струму і для встановлених автономно трансформаторів номінальна вторинна напруга - не менше 50 В змінного струму;

Примітка 5. Блоки живлення і комутаційні блоки живлення, підімкнені до трансформаторів з розділеними обмотками, застосовують, якщо правилами встановлення або технічними умовами на пристрій між колами передбачено додаткову чи посилену ізоляцію.

d) Цей стандарт поширюється також на трансформатори с позначенням tw з номінальною потужністю, що не перевищує 1000 В•А, і температурою не більше 140 °С (tw 140). Проте марковання tw не обов’язкове.

Цей стандарт поширюється також на трансформатори, силові блоки живлення, комутаційні блоки живлення і реактори з електронними колами.

Цей стандарт не поширюється на зовнішні кола та їх елементи, призначені для поєднання до первинних і вторинних виводів або штепсельних розеток трансформаторів, силових блоків живлення, комутаційних блоків живлення і реакторів.

Примітка 6. Звертаємо увагу на те, що:

- для трансформаторів, призначених для встановлення на автотранспорті, суднах або літаках, можуть встановлюватись додаткові вимоги (згідно з іншими стандартами, національними нормами то що);

- слід вжити заходів щодо захисту оболонок і елементів, які знаходяться всередині, від зовнішніх впливів, наприклад, для захисту від грибків, шкідливих комах, термітів, сонячної радіації та замерзання;

- також слід враховувати різні умови транспортування, зберігання і роботи трансформаторів;

- у разі встановлення трансформаторів у середовищі з особливими умовами, наприклад, у тропічному кліматі, можуть встановлюватись додаткові вимоги (згідно з іншими стандартами, національними нормами, то що).

Примітка 7. У процесі вдосконалення технології виготовлення трансформаторів можливо виникне необхідність збільшення граничного значення номінальної частоти; до цього моменту цей стандарт слід застосовувати як керівництво.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання на них в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі посилання на документи із зазначенням дати застосовується тільки згадане видання документа.

У разі посилання на документи без дати застосовується найпізніше видання зазначеного документа (включаючи будь-які зміни)

ІЕС 60065:2001, Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing - Part 2: Tests - Test B: Dry heat

IEC 60068-2-6, Environmental testing - Part 2: Tests - Test FC: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-32, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ed: Free fall

IEC 60068-2-75, Environmental testing-Part 2: Tests-Test Eh: Hammer tests

IEC 60076-1, Power transformers - Part 1: General

IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC

IEC 60085:1984, Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60127-3, Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-Links

IEC 60216 (all parts), Electrical insulating materials - properties of thermal endurance

IEC 60227 (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60245 (all parts) Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750V

IEC 60269 (all parts), Low voltage fuses

IEC 60269-2, Low voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for Industrial application)

IEC 60269-2-1, Low voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Sections I to IV: Examples of types of standardized fuses

IEC 60269-3 Low voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)

IEC 60269-3-1 Low voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Sections I to IV: examples of types of standardized fuses

IEC 60309 (all parts) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes

IEC 60317 (all parts) specifications for particular types of windings wires

IEC 60320 (all parts), Appliance couplers for household and similar general purposes

IEC 60320-2-3, Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0

IEC 60384-14, Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supple mains

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

IEC 60449:1973, Voltage bands for electrical installations of buildings

IEC 60454 (all parts), Specification for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:1992, Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60664-3:2003, Insulation co-ordination for equipment within low voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60691:2002, Thermal-links - Requirements and application guide

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods-Glow-wire apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods-Glow-wire flammability test method for end-products

IEC 60695-10-2, Fire hazard testing - Part 10-2: Abnormal heat - Ball pressure test

IEC 60730 (all parts), Automatic electrical controls for household and similar use

IEC 60730-1:1999 Automatic, electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements

IEC 60851-3:1996, Winding wires - test methods: Part 3: Electrical properties

IEC 60851-5:1996, Winding wires -Test methods: Part 5: Electrical properties

IEC 60851-6:1996, Winding wires - Test method: Part 6 Thermal properties

IEC 60884-1:2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1 General requirements

IEC 60884-2-4, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Particular requirements for plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV

IEC 60898 (all parts) Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

IEC 60906-1, IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Parts 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.

IEC 60906-3, IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes -SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c.

IEC 60947-7-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7: Ancillary equipment - Section 1: Therminal blocks for copper conductors

IEC 60990:1990, Methods of measurement of touch current and protective conductor current

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60065:2001 Вимоги безпеки до електронної апаратури мережі та допоміжних пристроїв, призначених для побутового й аналогічного обладнання

ІЕС 60068-2-2:1974 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування В: Сухе тепло.

ІЕС 60068-2-6 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування FС: Вібрація (синусоїдна)

ІЕС 60068-2-32 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування Ed: Вільне падіння

ІЕС 60068-2-75 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування - Випробування Eh: Ударні випробування

ІЕС 60076-1 Силові трансформатори. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60083:1997 Вилки та розетки побутового й аналогічного загального призначення в країнах-членах ІЕС

ІЕС 60085:1984 Оцінювання стійкості до нагрівання та класифікація електричної ізоляції

ІЕС 60112:2003 Методи визначення порівняльних індексів трекінгостійкості твердих електроізоляційних матеріалів

ІЕС 60127-3 Мініатюрні плавкі запобіжники. Частина 3. Мікроформатні плавкі вставки запобіжника

ІЕС 60216 (усі частини) Електроізоляційні матеріали. Характеристика стійкості до нагрівання

ІЕС 60227 (усі частини) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60245 (усі частини) Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60269 (усі частини) Запобіжники плавкі низьковольтні

ІЕС 60269-2 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до запобіжників, призначених для застосування кваліфікованим персоналом (запобіжників переважно промислового призначення)

ІЕС 60269-2-1 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких запобіжників, призначених для застосування кваліфікованим персоналом (запобіжників переважно промислового призначення) - Розділи I-VI: Приклади типів стандартних запобіжників

ІЕС 60269-3 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до запобіжників переважно побутового й аналогічного призначення, призначених для застосування некваліфікованим персоналом

ІЕС 60269-3-1 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до запобіжників переважно побутового й аналогічного призначення, призначених для застосування некваліфікованим персоналом. Розділи I-VI: Приклади типів стандартних запобіжників

ІЕС 60309 (усі частини) Штепселі, штепсельні розетки та з’єднувачі промислового призначення

ІЕС 60317 (усі частини) Технічні умови на обмотувальні проводи конкретного типу

ІЕС 60320 ( усі частини) З’єднувачі побутового й аналогічного призначення

ІЕС 60320-2-3 З’єднувачі побутового й аналогічного призначення. Частина 2-3. З’єднувачі із ступенем захисту вище ІРХО.

ІЕС 60384-14 Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури. Частина 14. Технічні умови для групи виробів. Конденсатори постійної ємності для гасіння електромагнітних завад, призначені для підімкнення до мережі

ІЕС 60417-ОВ:2002 1) Графічні символи для нанесення на обладнання

ІЕС 60449:1973 Діапазони напруги для електричних установок у спорудах

ІЕС 60454 (усі частини) Технічні вимоги до клейких, чутливих до тиску електроізоляційних стрічок, використовуваних у електротехніці

ІЕС 60529: 1989 Ступені захисту оболонками (код ІР)

ІЕС 60664-1:1992 Координація ізоляції обладнання для низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, технічні вимоги і випробування

ІЕС 60664-3:2003 Координація ізоляції обладнання для низьковольтних систем. Частина 3. Застосування покриття для забезпечення координації друкованих плат

ІЕС 60691:2002 Теплові плавкі вставки. Технічні вимоги та настанови щодо застосування

ІЕС 60965-2-10 Випробування на пожежну безпеку. Частина 2-10. Методи випробування нагрітим дротом як джерелом загоряння. Загальні положення

ІЕС 60695-2-11:2000 Випробування на пожежну безпеку. Частина 2-11. Випробування готової продукції нагрітим дротом і настанова щодо її застосування

ІЕС 60695-10-2 Випробування на пожежну безпеку. Частина 10-2. Нестандартне нагрівання. Випробування вдавлюванням кулькою

ІЕС 60730 (усі частини) Автоматичні електричні пристрої керування побутового й аналогічного застосування

ІЕС 60730-1:1999 Автоматичні електричні пристрої керування побутового й аналогічного застосування. Частина 1. Загальні технічні умови

ІЕС 60851-3:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Частина 3. Механічні властивості

ІЕС 60851-5:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Частина 5 Електричні властивості

ІЕС 60851-6:1996 Проводи обмотувальні. Методи випробування. Термічні властивості

ІЕС 60884-1:2002 Штепселі та штепсельні розетки побутового й аналогічного призначення. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60884-2-4 Штепселі та штепсельні розетки побутового й аналогічного призначення. Частина 2. Додаткові вимоги до штепселів і штепсельних розеток для безпечної наднизької напруги (БННН)

ІЕС 60898 (усі частини) Пристрої електричні допоміжні. Вимикачі автоматичні для захисту від надмірних струмів для побутового й аналогічних призначення 2)

ІЕС 60906-1 Система штепселів і штепсельних розеток побутового й аналогічного призначення, прийнята в ІЕС. Частина 1. Штепселі та штепсельні розетки змінного струму на 16 А напругою 250 В.

ІЕС 60906-3 Система штепселів і штепсельних розеток побутового й аналогічного призначення, прийнята в ІЕС. Частина 3. Штепселі та штепсельні розетки для безпечної наднизької напруги (БННН) змінного та постійного струму до 16 А напругою 6, 12, 24, 48 В

ІЕС 60947-7-1 Низьковольтна апаратура розподілення і керування. Частина 7. Допоміжне обладнання. Розділ 1. Клемні колодки для мідних провідників

ІЕС 60990:1990 Методи вимірювання сили струму дотику і сили струму захисного проводу

ІЕС 60998-2-1 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутового й аналогічного призначення. Частина 2-1. Додаткові вимоги до з’єднувальних пристроїв з гвинтовими затискачами

ІЕС 60998-2-2 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутового й аналогічного призначення. Частина 2-2. Додаткові вимоги до з’єднувальних пристроїв із безгвинтовими затискачами

ІЕС 60991-1 З’єднувальні пристрої. Вимоги безпеки для гвинтових і безгвинтових затискачів для мідних електропроводів. Частина 1. Загальні та додаткові вимоги для проводів перерізом від 0,5 до 35 мм2 включно

ІЕС 61032:1997 Випробні зразки для перевірки ступеня захисту

ІЕС 61058-1:2000 Комутаційна апаратура для пристроїв. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61140 Захист від ураження електричним струмом. Загальні положення щодо установок і обладнання

ISO 4046-4:2002 Папір, картон, целюлоза і відповідні терміни. Словник

ISO 8820 (усі частини) Засоби пересування. Плавкі вставки пластинчатих запобіжників

1) «DВ» Стосується електронної бази ІЕС

2) ІЕС 60898-2 публікується під загальним заголовком Вимикачі автоматичні для захисту від надмірних струмів для побутового й аналогічного призначення (наприклад, без елемента «Електричні допоміжні пристрої» в заголовку)

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.11.2022)
Переглядів: 189 | Теги: Download, ДСТУ ІЕС, DSTU ІЕС 61558-1:2010, 61558-1:2010, ДСТУ ІЕС 61558-1-2010, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar